ΑρχικήΝέαΑνακοινώσειςΟ Υπουργός ΠΕΚΑ, στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας

Ο Υπουργός ΠΕΚΑ, στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας

Ο Υπουργός ΠΕΚΑ, Γιώργος Παπακωνσταντίνου συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Ενέργειας,
Κωνσταντίνο Μαθιουδάκη, εκπροσωπούν τη χώρα μας στις Βρυξέλλες.
 
Πιο συγκεκριμένα, τόσο ο Υπουργός ΠΕΚΑ, Γιώργος Παπακωνσταντίνου όσο και ο Γενικός Γραμματέας
Ενέργειας, Κωνσταντίνος Μαθιουδάκης, εκπροσωπούν την Ελλάδα (14-2-2012), στη συνεδρίαση του
Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ στις Βρυξέλες.

 

Εκεί, μεταξύ άλλων, ένα από τα κύρια σημεία της ημερήσιας διάταξης του Συμβουλίου θα είναι και η
Στρατηγική «Ευρώπη 2020» η ευρύτερη οικονομική Στρατηγική της ΕΕ «Ευρώπη 2020» θεσπίστηκε τον
Μάρτιο του 2010. Κατά το φετινό εξάμηνο, το Συμβούλιο Ενέργειας καλείται να συνεισφέρει στις εργασίες
διαπίστωσης της ευρωπαϊκής προόδου ως προς τους ειδικούς τομείς των ΑΠΕ και της ενεργειακής
αποδοτικότητας και των αντίστοιχων στόχων που έχουν τεθεί.
 
Ειδικότερα, η κατά 20% αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην τελική ενεργειακή
κατανάλωση και η κατά 20% βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, αποτελούν δύο από του πέντε πρωταρχικούς
ποσοτικούς στόχους που έχουν θεσπιστεί υπό την συνολική αυτή Στρατηγική και οι οποίοι χρήζουν τακτικής
παρακολούθησης. Η συζήτηση επικενρώνεται στα εμπόδια για την περαιτέρω ανάπτυξη και επίτευξη των
ενεργειακών στόχων της Στρατηγικής, όπως για παράδειγμα στην έλλειψη των απαραίτητων υποδομών για την
περαιτέρω προώθηση των ΑΠΕ, και στις προτεραιότητες που πρέπει να τεθούν για την επίτευξη των στόχων αυτών
και οι οποίες αναμένεται να συνεισφέρουν σημαντικά στην αύξηση της παραγωγικότητας της οικονομίας.
 

πηγη:www.4green.gr

 
Go to top
Σχεδίαση Ιστοσελίδων : AKtoWEB