ΑρχικήΝέα

Νέα

Ο Υπουργός ΠΕΚΑ, στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας

Ο Υπουργός ΠΕΚΑ, Γιώργος Παπακωνσταντίνου συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Ενέργειας,
Κωνσταντίνο Μαθιουδάκη, εκπροσωπούν τη χώρα μας στις Βρυξέλλες.
 
Πιο συγκεκριμένα, τόσο ο Υπουργός ΠΕΚΑ, Γιώργος Παπακωνσταντίνου όσο και ο Γενικός Γραμματέας
Ενέργειας, Κωνσταντίνος Μαθιουδάκης, εκπροσωπούν την Ελλάδα (14-2-2012), στη συνεδρίαση του
Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ στις Βρυξέλες.

 

Εκεί, μεταξύ άλλων, ένα από τα κύρια σημεία της ημερήσιας διάταξης του Συμβουλίου θα είναι και η
Στρατηγική «Ευρώπη 2020» η ευρύτερη οικονομική Στρατηγική της ΕΕ «Ευρώπη 2020» θεσπίστηκε τον
Μάρτιο του 2010. Κατά το φετινό εξάμηνο, το Συμβούλιο Ενέργειας καλείται να συνεισφέρει στις εργασίες
διαπίστωσης της ευρωπαϊκής προόδου ως προς τους ειδικούς τομείς των ΑΠΕ και της ενεργειακής
αποδοτικότητας και των αντίστοιχων στόχων που έχουν τεθεί.
 
Ειδικότερα, η κατά 20% αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην τελική ενεργειακή
κατανάλωση και η κατά 20% βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, αποτελούν δύο από του πέντε πρωταρχικούς
ποσοτικούς στόχους που έχουν θεσπιστεί υπό την συνολική αυτή Στρατηγική και οι οποίοι χρήζουν τακτικής
παρακολούθησης. Η συζήτηση επικενρώνεται στα εμπόδια για την περαιτέρω ανάπτυξη και επίτευξη των
ενεργειακών στόχων της Στρατηγικής, όπως για παράδειγμα στην έλλειψη των απαραίτητων υποδομών για την
περαιτέρω προώθηση των ΑΠΕ, και στις προτεραιότητες που πρέπει να τεθούν για την επίτευξη των στόχων αυτών
και οι οποίες αναμένεται να συνεισφέρουν σημαντικά στην αύξηση της παραγωγικότητας της οικονομίας.
 

πηγη:www.4green.gr

 

ΥΑ 2266 (ΥΑΠΕ/Φ1/2266)

Τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς και
Τροποποίηση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε
κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων.
 
 

Γραφειοκρατία στα Φωτοβολταϊκά απο PV Legal

Σύγκριση της Ελλάδας με Ευρωπαϊκές Χώρες Όσον Αφορά την Γραφειοκρατία στα Φωτοβολταϊκά

Την αποτελεσματικότητα των θεσμικών μέτρων προώθησης των φωτοβολταϊκών εξετάζει νέα έκθεση
του ευρωπαϊκού προγράμματος PV LEGAL, το οποίο επί δυόμιση χρόνια παρακολουθεί τις εξελίξεις
σε 12 ευρωπαϊκές χώρες και καταγράφει τα γραφειοκρατικά εμπόδια.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η εικόνα της ελληνικής αγοράς.

Η Κατάσταση στην Ευρώπη:

Τα αποτελέσματα είναι ανάμικτα. Σε κάποιες χώρες παρατηρήθηκε σημαντική πρόοδος
τα τελευταία 2-3 χρόνια. Ειδικά σε ότι αφορά την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στον
οικιακό τομέα, είχαμε θετικές εξελίξεις στην Ελλάδα, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ολλανδία
και την Πορτογαλία. Online αιτήσεις σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο, απλές διαδικασίες και
υπηρεσίες μιας στάσης, ήταν μερικά από τα εργαλεία που διευκόλυναν την ανάπτυξη της αγοράς.

Σε άλλες χώρες όμως, η εικόνα δεν ήταν το ίδιο λαμπρή. Στην Ισπανία, για παράδειγμα,
πριν παγώσουν τελείως τα μέτρα ενίσχυσης των ΑΠΕ, χρειαζόταν κατά μέσο όρο 89 εβδομάδες
για να εγκαταστήσει κανείς ένα μικρό σύστημα σε στέγες εμπορικών κτιρίων. Η ικανοποίηση των
γραφειοκρατικών απαιτήσεων αυξάνει αδικαιολόγητα το κόστος του συστήματος. Τα ίδια λίγο πολύ
ισχύουν και σε άλλες χώρες όπως π.χ. η Βουλγαρία και η Βρετανία.

“Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να μας απαλλάξουν από αυτά τα αναίτια εμπόδια αν θέλουμε να επιτύχουμε
τους στόχους για το 2020”, επεσήμανε ο Reinhold Buttgereit, Γενικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βιομηχανιών Φωτοβολταϊκών (ΕΡΙΑ), ενός εκ των συντελεστών του προγράμματος PV LEGAL.

Με δεδομένο ότι τα φωτοβολταϊκά θα παίξουν ένα σημαίνοντα ρόλο στον ευρωπαϊκό ενεργειακό τομέα ως
το 2020, είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι η γραφειοκρατία  δεν θα εμποδίζει την ανάπτυξή τους.
Μειώνοντας το διοικητικό κόστος, αυξάνουμε την αποδοτικότητα των επενδύσεων σε φωτοβολταϊκά και έτσι
διευκολύνουμε την περαιτέρω διείσδυσή τους, μειώνοντας παράλληλα και τους πόρους που απαιτούνται
για την ενίσχυσή τους.

Η σύνδεση με το δίκτυο παραμένει το μεγαλύτερο αγκάθι στις περισσότερες χώρες. Μακρόχρονες διαδικασίες,
 ασαφείς κανόνες και αδικαιολόγητο υψηλό κόστος σύνδεσης , είναι μερικά από τα προβλήματα που εντόπισε
η πανευρωπαϊκή έρευνα.

“Οι ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να θέσουν άμεσα προθεσμίες για τη θέσπιση ξεκάθαρων κανόνων για τη
διασύνδεση με το δίκτυο σε εύλογο κόστος”, τόνισε ο Αλέξανδρος Ζαχαρίου, Πρόεδρος του Συνδέσμου
Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ).

Το Πρόγραμμα PV LEGAL ολοκληρώνεται στα τέλη Φεβρουαρίου 2012, αλλά αυτό δεν είναι το τέλος της ιστορίας.
Τον Μάιο του 2012 ξεκινά η συνέχειά του, το πρόγραμμα PV GRID το οποίο θα εστιάσει στις διαδικασίες και τα
προβλήματα διασύνδεσης των φωτοβολταϊκών με το δίκτυο. Θα συμμετέχουν οι φορείς του PV LEGAL αλλά και
διαχειριστές δικτύων από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.
 
Η Κατάσταση στην Ελλάδα:

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του PV Legal, η κατάσταση στην Ελλάδα όσον αφορά τα γραφειοκρατικά εμπόδια έχει βελτιωθεί ελαφρώς, αν και παραμένουν σημαντικές αγκυλώσεις και καθυστερήσεις.
 
πηγη:www.neaenergia.gr
 

H επαγγελματική σας στέγη κερδίζει χρήματα;

Αξιοποιήστε την επαγγελματική σας στέγη στο μέγιστο και αποκτήσετε από την ανεξάντλητη ηλιακή ενεργεία νέους χρηματοοικονομικούς πόρους για 20 χρόνια εγγυημένα βάση ελληνικής νομοθεσίας και ευρωπαϊκής οδηγίας.

Καλέστε μας τώρα η στείλτε μας ένα This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it για να σας ενημερώσουμε έμπρακτα για τα χρηματοοικονομικά πλεονεκτήματα!

Έχετε μήπως μια εγκατάσταση φωτοβολταϊκών η οποία δεν αποδίδει όσο θα έπρεπε ;

Στην ΑΚ-Ενεργειακή έχουμε εμπειρία να αξιολογήσουμε την απόδοση μιας εγκατάστασης φωτοβολταϊκών και να εκτιμήσουμε αν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης της απόδοσης της λόγω ατελειών. Καλέστε μας σήμερα κιόλας αν έχετε υπόνοιες οτι η παραγωγή σας θα έπρεπε να είναι περισσότερη.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες
 
Go to top
Σχεδίαση Ιστοσελίδων : AKtoWEB