ΑρχικήΝέαΝομοσχέδια

Νομοσχέδια

ΥΑ 2266 (ΥΑΠΕ/Φ1/2266)

Τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς και
Τροποποίηση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε
κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων.
 
 

Επιτάχυνση των Φωτοβολταικών εγκαταστάσεων σε οικίες

Απλοποίηση τις αδειοδότησεις για Φ/Β εγκαταστάσεις σε οικίες

...για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Read more...

 

Νέος Νομός 3851

Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

...για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Μάθετε περισσότερα

 
Go to top
Σχεδίαση Ιστοσελίδων : AKtoWEB